Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

Kültürel Miras ve Turizm Programı

TARİHÇE;
Kültürel Miras ve Turizm Programı önlisans düzeyinde 2017 yılında kurulmuştur. Programın süresi 2 yıl (4 yarıyıl) dır.


PROGRAMIN AMACI;
Türkiye'nin sahip olduğu zengin kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak; ulusal ve uluslararası alanda yapılacak tanıtımlar ile sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir kalkınmaya katkıda bulunacak; turizm sektöründe eğitimli bireyler yetiştirmektir.


Programdan mezun olan öğrenciler hem kamu hem de özel sektörde istihdam edilme imkânına sahiptir. Mezunlarımız, KPSS sınavına girerek; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı arkeoloji, etnografya ve tarih müzeleri; İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlükleri; Koruma Uygulamalı Denetim Büroları ve belediyelerin ilgili birimlerine ait kadrolara atanabilir. Yine programımızdan mezun olan öğrenciler özel sektöre ait müzeler, turizm acentaları ve otellerde de çalışabilirler. Ayrıca, profesyonel turist rehberliği yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği kursları tamamlayarak belge alabilirler.
İş İmkanları
Konaklama Tesisleri (Otel Tatil Köyü)
· Yiyecek-İçecek İşletmeleri (Restoran Kafe Catering)
· Havayolu İşletmeleri
· Çeşitli Ulaştırma Şirketleri
· Turizm Rehberliği
· Kültür ve Turizm Bakanlığı
· Turizm Yazarlığı ve Fotoğrafçılığı
· Kongre-Konferans Merkezleri
· Hastanelerde yatak ve yiyecek-içecek servis hizmetleri
· Turizm Enformasyon Merkezlerinde çalışma olanağı bulabilirler.

Programdan mezun olan öğrencilerimiz, DGS ile geçiş hakkı olan aşağıda yazılı bölümlere geçiş yapabilirler.

İşletme Enformatiği.
İşletme Yönetimi.
İşletme-Ekonomi.
Konaklama İşletmeciliği.
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği.
Lojistik Yönetimi.
Turizm İşletmeciliği.