Genel Bilgiler

Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu, 2547 sayılı kanunun, 2880 sayılı kanunla değişik 7/d–2 maddesine göre 2008 yılında iki bölüm ve iki program (Yönetim ve Organizasyon Bölümü/ İşletme Yönetimi  Programı ile Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri/ Çocuk Gelişimi Programı) kurulmuş olup, 2009–2010 eğitim-öğretim yılında ise bu iki programın ikinci öğretimleri açılmıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde ise Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı (normal öğretim ve ikinci öğretim) açılmış olup, 2012- 2013 Eğitim-Öğretim Yılında da Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı açılmış (normal öğretim ve ikinci öğretim) ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. 2017 yılında ise birimimize bağlı olarak Çanakçı ilçesine Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü ve Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümleri açılmıştır. Adı geçen bölümlerden Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü-Hukuk Büro Yönetimi Sekreterliği Programına YÖK’ün onayı ile 2019 yılında öğrenci alınması kabul edilmiş olup Çanakçı ilçesinde bulunan bina eğitim-öğretime hazır olmadığından 2019-2020 yılında 40 öğrenci ile Eynesil ilçesinde eğitim-öğretime başlamıştır. Birimimizde 6 adet programda Ocak 2021 yılı itibari ile (İşletme Yönetimi  Programı, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı,Sosyal Hizmetler Programı,Çocuk Gelişimi Programı,Hukuk Büro Yönetimi Sekreterliği Programı ve Kültürel Miras ve Turizm Programı) 91 Kadın ve 914 Erkek olmak üzere toplam 1005 öğrencimiz eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

Yüksekokulumuz Müdürlük görevini Rektörlük Makamı'nın 14.08.2020 tarih ve E.35746 sayılı atama oluruyla halen Öğr.Gör.Engin KABAN  yürütmektedir.

Yükseokulumuz 7190 m² açık, 4000 m² kapalı alana sahiptir.
 • Yüksekokulumuz Binası:
  • 14 Adet Akademik  Personel Odası
  • 7 İdari Personel Odası
  • 8 Adet Derslik ( 50 Kişi Kapasiteli )
  • 1 Adet Bilgisayar Laboratuarı ( 25 Kişi Kapasiteli )
  • 1 Adet Çok Amaçlı Laboratuar ( 50 Kişi Kapasiteli )
  • 1 Adet Konferans Salonu ( 100 Kişi Kapasiteli )
  • 1 Adet Kantin ( 60 Kişi Kapasiteli )
  • 1 Adet Yemekhane Akademik ve İdari Yemekhane( 30 Kişi Kapasiteli )
  • 1 adet Öğrenci Yemekhanesi (150 kişi Kapasiteli)
  • Erkek-Kadın Mescidi
  • 2 Adet Depo
  • 1 Adet  Kalorifer Dairesinden oluşmaktadır.