Kalite Politikamız

Temel Politikamız, Meslek Yüksekokulumuz Üniversitemiz ile işbirliği içinde Kanun, Yönetmelik, Yönergeler ışığında, şeffaf ve herzaman gelişmeye müsait bir yönetim anlayışı sergilemekteyiz. Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya çalışan bir anlayış içinde güvenilir ve tercih edilen bir meslek yüksekokulu olmayı, Akademik ve idari personel ile öğrencilerde kalite bilincini tesis etmeyi, Meslek Yüksekokulun içinde bulunduğu akademik,sanayii ve toplumsal işbirlikleri içinde olmayı, Eğitim ve Hizmet süreçlerimizi iyileştirerek geliştirmeyi kalite politikası olarak belirlemiştir

Ayrıca Meslek Yüksekokulumuza gelen öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alarak teknolojik ve bilimsel veriler ışığı altında kendilerini yetiştirerek topluma ve insanlığa faydalı birer vatandaş olarak yetişmelerini sağlamaktır. Tüketen değil üreten bireyler olmaları için en iyi eğitimi almaları konusunda üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek en büyük görevimizdir.