Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Çocuk Gelişimi Programı

TARİHÇE

Çocuk Gelişimi Programı 2008-2009 yılı eğitim öğretim yılında ön lisans düzeyinde 40 öğrenci kontenjanı ile örgün eğitim olarak eğitime başlamıştır. Artan talep doğrultusunda 2009-2010 eğitim öğretim yılında ikinci öğretim programımız faaliyete geçmiştir. Programımız, 2012-2013 eğitim öğretim yılında ise 100 normal öğretim, 100 ikinci öğretim olmak üzere toplam 200 öğrenci kontenjanına ulaşmıştır. Programımızda beş öğretim elemanı görev yapmakta olup, farklı alanlardaki uzman öğretim elemanları ile eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

AMAÇ

Çocuk Gelişimi  Programı, 0-18 yaşları arasında normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişimini bütüncül açıdan destekleyici eğitim programları geliştirerek; bu alanda çocuğa, ailesine ve topluma hizmet sunabilecek tüm birimlere çağdaş bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çocuk Gelişimi programı, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerinde ki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara, müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoşça vakit geçirmelerini sağlayan, materyal (kukla, kavram kartları, eğitici oyuncak, hikâye yazım) hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi  beceriye sahip meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

ÖSYM tarafından belirlenen şartlar ve kontenjanlar dahilinde Çocuk Gelişimi Programı mezunları lisans seviyesinde bir üst öğrenime devam etmek isterlerse Dikey Geçiş Sınavı’na girerek Okul Öncesi Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve sosyal Hizmetler  lisans programlarına puan üstünlüğüne göre yerleşebilmektedirler.

MEZUNLARIN İŞ BULMA OLANAKLARI

Çocuk Gelişimi  programı öğrencileri mezun olduktan sonra kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel anaokullarında, 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim okulları bünyesinde yer alan Ana Sınıflarında ve kız teknik meslek liselerinde,

Özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde,

Kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda,

Çocuk Yayınları ve Oyuncak sektörlerinde,

Çalışan anne babaların çocuklarının bakımında,

Otel, tatil köyü, restaurant gibi sosyal tesislerde,

Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Genel Müdürlüğü’ne bağlı merkezler ile çocuk hastaneleri ve hastane okullarında, 

Çocuk kulüpleri ve etüd merkezlerinde,

Sivil Toplum Örgütlerinde, çocuk gelişimi ile ilgili çalışma alanlarında görev yapabilir.