Kanunlar ve Yönetmelikler

 Anayasa

·         2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

·         657 sayılı Devlet Mamurları Kanunu

·         2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

          Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ödemeleri Usul ve Esasları

·         5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu

·         4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu

·         3843 sayılı İkinci Öğretim Kanunu

·         5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

·         6245 sayılı Harcırah Kanunu

·         6085 sayılı Sayıştay Kanunu

·         5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

·         4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

·         4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

·         4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

·         2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanun

·         5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

·         7201 sayılı Tebligat Kanunu

·         Bütçe Kanunu

·        5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.

·         6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.