Staj Dosyaları ve Staj Süresince Yapılacaklar

04 Ekim 2021 Pazartesi

Staj başladıktan sonra yapılacaklar (İş Akış Cetveli): Öğrenciler;
 • Güz dönemi gidecekler için, Staj başlama tarihi 04 Ekim 2021’dir. Staj başvurusunda bulunan öğrenciler staj çalışmasını, belirttikleri işyerlerinde yapmak zorundadırlar.
 • Öğrenci stajla ilgili her konuda sadece KENDİ STAJ DANIŞMANI ile iletişim halinde olacaktır.
 • 20-28 Kasım 2021 tarihleri arasında (vize haftası) öğrenci, İşyeri Uygulama Sorumlusu tarafından imzalanacak İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU (form 4) belgesini ve staj dönemi boyunca hazırlamış olduğu STAJ DOSYASI-VİZE (form 5) belgesini KENDİ STAJ DANIŞMANINA teslim edecektir.
 • Öğrenciler eğer alttan aldıkları dersleri var ise bu hafta izinli olduklarından dolayı ilgili derslerinin sınavlarına gireceklerdir.
 • 16 Ocak 2022, staj bitim tarihidir.
 • 17-21 Ocak 2022 tarihleri arasında Öğrencinin İşyeri Uygulama Sorumlusu tarafından tekrar imzalanacak olan İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU (form 4) belgesinin ve STAJ DOSYASI-FİNAL (form 7) belgesinin KENDİ STAJ DANIŞMANINA teslim etmesi gerekmektedir.
 • Her ay sonunda (ay sonunu takip eden haftanın içinde) Öğrencinin PUANTAJ KAYIT CETVELİ (form 9) ve kendisine ücret ödenmiş ise STAJ SONU DEVLET KATKI PAYI FORMU (form 8) belgelerinin ve Staj Ücretlerinin Yatırıldığına Dair Dekontların (asgari ücretin agi hariç net tutarının yüzde 30'u şeklinde ödendiğini gösteren banka dekontu  -aşağıda örneği bulunmaktadır-) staj danışmanına teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar Dekont getirmeyen, ibraz etmeyen öğrencinin staj yaptığı işletmeye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Staj Sözleşmesinde yazan işletme IBAN numarası ile staj sonu devlet katkı payı onay formunda yazan IBAN numarası aynı olmalıdır. Kamu kurumlarına herhangi bir geri ödeme yapılamamaktadır. Yani özel sektörde staj yapıp stajdan ücret alan öğrenciler her ay staj danışmanlarına form 8, form 9 ve dekont ulaştıracaklardır.
 • Staja giden tüm öğrenciler her ay Staj Danışmanlarına Puantaj cetvelini (form 9) teslim etmek zorundadır.
 • Meydana gelecek aksaklıklardan öncelikle öğrencinin kendisi sorumlu olacaktır.
 
Staj Danışmanları ise;
 • Mesleki uygulamanın yapılacağı işyerleri ile ilgili çalışmalar yaparak, mesleki uygulama eğitiminin Bölüm ve işyerleri ile koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayacaklardır. Mesleki uygulama eğitimi alan öğrencilerin çalışmalarını, belirli periyotlarla İşyeri sorumlusu ile irtibata geçip takip edecek ve ayrıca “Mesleki Eğitim Uygulama Yönergesi (3+1)” ‘nde belirtilen gereklilikleri yerine getireceklerdir.
 • Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünün 29.08.2019 tarih ve 45601 sayılı yazısında belirtildiği üzere İŞYERİ UYGULAMASI EĞİTİMİ dersi kapsamında daha sonraki dönemlerde işyeri eğitimine gidecek öğrencilerle ilgili olarak, ekte örneği gönderilen (14 haftalık) bir eğitim programı hazırlayacaktır. Her hafta program dahilinde bu öğrencilerle bir araya gelip, belirlenen eğitim çalışmasını yapacaktır. Dönem sonlarında da bu öğrencilere yönelik yaptığı çalışmaları anlatan bir raporu ilgili Yüksekokul Müdür Yardımcısına sunacaktır.
 • Her ay kendilerine ulaşan, dekont, puantaj, devlet katkı payı onay formu vb. belgeleri öğrenci işlerine teslim edecektir.
 • 20 Kasım-10 Aralık 2021 tarihleri arasında Staj Danışmanı öğretim elemanının İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU (form 4), STAJ DOSYASI-VİZE (form 5) ve kendilerinin hazırladığı ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME FORMU (form 6) ile yaptıkları değerlendirme ile Ara Sınav notunun belirleyip sisteme gireceklerdir.
 • 30 Ocak 2022 tarihine kadar Staj Danışmanı öğretim elemanının İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU (form 4), STAJ DOSYASI-FİNAL (form 7) ve kendilerinin hazırladığı ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME FORMU (form 6) ile yaptıkları değerlendirme ile Final Sınav notunu belirleyip sisteme gireceklerdir.
 
EVRAKLAR:

İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU (form 4)
STAJ DOSYASI-VİZE (form 5)
ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME FORMU (form 6)
STAJ DOSYASI-FİNAL (form 7)
STAJ SONU DEVLET KATKI PAYI FORMU (form 8)
PUANTAJ KAYIT CETVELİ (form 9)

Staj için ücret ödeniyorsa;

Staj döneminde 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği işletmenin öğrencinin banka hesabına 767,28 TL’nin yatırılması ve staj süresince yatırılan staj ücretine ait dekontların bir nüshasının öğrenci tarafından alınması, Öğrenci tarafından alınan dekontun üzerinde mutlaka İşletmenin ya da işletme yetkilisinin IBAN’ı bulunacak ve bu IBAN numarası daha önceden “Staj Sözleşmesi” nde belirtilen IBAN Numarası ile aynı olmalıdır. AKSİ TAKDİRDE DEVLET KATKI PAYI YATIRILMAYACAKTIR. KATKI PAYI: İŞLETMENİN ÖĞRENCİYİ STAJA ALIP ÜCRET ÖDEMESİ KARŞILIĞINDA İŞLETMEYE VERİLEN ÜCRETTİR. (Direk öğrenciye ödenmez işletme belirtilen tutarı öğrenciye ödemesi halinde ödenir) NOT: KATKI PAYI SADECE ÖZEL SEKTÖRDEKİ İŞLETMELERE VERİLİR. DEVLET KURUMLARINA VERİLEMEZ.
 
İŞLETMENİN HER AY ÖĞRENCİYE ÖDEMESİ GEREKEN ÜCRET 767.28
DEVLET KATKISI (20'DEN AZ PERSONEL ÇALIŞTIRAN İŞLETME İÇİN) 511.52
DEVLET KATKISI (20'DEN FAZLA  PERSONEL ÇALIŞTIRAN İŞLETME İÇİN) 255.76