Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İşletme Yönetimi Programı

PROGRAMIN AMACI
İşletme Yönetimi Programı iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.
 
PROGRAMIN İÇERİĞİ
İşletme Yönetimi Programı öğrencileri; Genel Muhasebe, Genel İşletme, İktisat, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Finansal Yönetim gibi konularda eğitim almaktadırlar.

Teorik derslerin yanında ağırlıklı olarak okuldaki bilgisayar laboratuarlarında, muhasebe ve işletme paket programlarını uygulamalı olarak işlemekte, işletme laboratuarında büro araç ve gereçlerinin kullanımı ile iş piyasasından alınan gerçek örnekler üzerinde çalışarak uygulamalar gerçekleştirmektedir.
   

HEDEF
İşletme Yönetimi Programının hedefi; iki yıllık ön lisans dönemi sonunda öğrencileri finansman ve yöneticilik konusunda ön bilgiler ile donatarak; öğrencilerin muhasebe kaydı, beyannamelerin doldurulması, bordro düzenleme, bilanço çıkarma gibi muhasebe ile ilgili bilgilerini ve becerilerini bilgisayar ortamında uygulayabilir düzeye getirmektir.
 
İŞ ALANLARI
İşletme meslek elemanı; kamu kurumlarında,  özel işyerlerinde veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini açıp çalışabilirler.
 
DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri.
 
DİĞER EĞİTİME DEVAM OLANAKLARI
İşletme Yönetimi Bölümü öğrencileri; iki yıllık ön lisans diplomalarını aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin İşletme, İktisat, Halkla İlişkiler, Kamu Yönetimi bölümlerine sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilmektedirler

 

İşletme Yönetimi Programı Yeterlilikleri
 
1.    İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme.
2.    İşletmecilik mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme.
3.    Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilme.
4.    İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi
5.    Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme.
6.    Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme.
7.    İşletmeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi.
8.    Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme.
9.    Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanıyabilme.
10.    Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.
11.    Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi 
12.    İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilme. 
13.    Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme.
14.    Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme.
15.    İşletme ve yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.
16.    Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.
17.    Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme. 
18.    Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme.
19.    Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.
20.    Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme.
21.    Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanabilme.