3+1 MESLEKİ EĞİTİM MODELİ 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU EVRAKLARI

18 Kasım 2019 Pazartesi

Bilindiği üzere 2019-2020 öğretim yılı başından itibaren Meslek Yüksekokulu öğrencileri (3+1) modeli mesleki eğitim programı kapsamında, bir yarıyılı kapsayacak şekilde işletmelerde staja gönderilecektir.
Öğrencilerin gerek kamu kurumlarında, gerekse özel işletmelerde staj yapmalarına imkan sağlanması,  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre zorunluluk arzetmektedir.
Buna göre (10) ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, personel sayısının en az yüzde beşi kadar stajyer öğrenci kabul etmek zorundadır. Bu oranı işletmeler dilediği kadar da artırabilmektedir.
 
 SIKÇA SORULAN SORULAR 
 

3+1 Eğitim Modelinin amacı nedir? Temel amacı belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek olan Meslek Yüksekokullarında, öğrencilerin istihdama yönelik yetişmelerini sağlamak amacı ile Eğitim Öğretimin; 3 döneminin okulda ders, 1 döneminin ise tam zamanlı olarak işletmelerde uygulamalı yapılması ile istihdam edilebilme imkânlarını artırmaktır.
 
Bahar Dönemi Staj tarihleri: 17 Şubat 2020 - 29 Mayıs 2020
  • İlk olarak, bahar dönemi staj yapacak olan tüm öğrencilerin sistem üzerinden (http://muys.giresun.edu.tr/) adresine kayıt yaptırmaları gerekmektedir (1)Kayıt olurken staj danışmanları aşağıdaki tabloya göre seçilecektir.
  • Ortalaması 1.80' nin altında kalan ve devamsızlıktan kaldığı dersi bulunan öğrencilerin staj danışmanlarına mutlaka bilgi vermeleri gerekmektedir.
  • Daha sonrasında, İŞYERİ UYGULAMASI KABUL FORMU (2) ve STAJ SÖZLEŞMESİ (3) formlarını doldurup, staj yapacakları işletmeye imzalattıktan sonra en geç 08 Ocak 2020 tarihine kadar kendi bölüm staj danışmanlarına teslim edeceklerdir. (Aşağıdaki tablodan belirtilen)
  • Firma veya kurumlara staj hakkında bilgisi olması açısından ilgili makama başlıklı yazı (4) verilebilir.
  • Öğrencilerin staj yapacakları kurumların temsilcileri aracılığıyla aşağıda yer alan videoda (5) belirtildiği şekilde firmaları sisteme kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
  • Ücret talep etmeyen veya ödeyemeyen işletmelere, istenilmesi halinde "Ücret Talep Edilmediğine Dair Belge" verilebilir.
  • Kamuda staj yapacakların STAJ SÖZLEŞMESİ formunu doldularmalarına gerek bulunmamaktadır. Sadece İŞYERİ UYGULAMASI KABUL FORMU doldurulması yeterlidir.
  • Uygun sigortalı bir işte çalışanların muafiyet başvurusu için staj danışmanları ile görüşmeleri gerekmektedir.
  • Kendi sigortası olan, yetim aylığı vb. geliri olan öğrencilerin sigortalarının çakışmaması için mutlaka ilgili formda belirtmesi gerekmektedir.
6. Katkı Payı Onay formu(İşletmeler İçin)
Detaylı bilgi için:  http://myokoordinatorlugu.giresun.edu.tr/tr