Buradasınız : Dökümanlar
Türkçe
English
Pazartesi, 18.06.2018

 


YÖNETMELİK/YÖNERGELER
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16532&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenci%20Disiplin%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi

Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.15197&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150714-5.htm

Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
www.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/STAJ00.PDF

BELGELER

Ders Kayıt Formu

http://oidb.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/dosyalar/Ders_Kayit_Formu.pdf

Öğrenci Olduğunu Gösterir Belge İstemi

Kayıt Dondurma Dilekçesi

Kayıt Sildirme Nedenleri Formu

Ders Muafiyet Dilekçesi

Vize Sınavı Mazeret Dilekçesi

Yatay Geçiş Evrak İsteme Dilekçesi

Tek Ders Sınav Dilekçesi

Harç Ücreti İade Dilekçesi

Harç Ücreti İade Talep Formu

Geçici Mezuniyet Belgesi Kayıp Dilekçesi

YAZ STAJI DÖKÜMANLARI
ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERE AİT DÖKÜMANLAR
KABA DEĞERLENDİRME FORMLARI

Bilişsel Becerilere Hazırlık Kaba Değerlendirme Formu

Dil, Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri Kaba Değerlendirme Formu

Günlük Yaşam Becerileri Kaba Değerlendirme Formu

Matematik Kaba Değerlendirme Formu

Öz Bakım Becerileri Kaba Değerlendirme Formu

Psikomotor Beceriler Kaba Değerlendirme Formu

Sosyal Hayat Kaba Değerlendirme Formu

Toplumsal Yaşam Becerileri Kaba Değerlendirme Formu

Türkçe Kaba Değerlendirme Formu

Performans Kayıt Tablosu Bireysel

 Maddi Hata formu

Yurt içi Ve Yurtdışı Bilimsel Etkinlik Desteği Başvuru ve Sonuç Formu